Liefde voor muziek
Het aanbod van amateurmusici is groot, ook in Eindhoven en omgeving. Bevlogen en met veel liefde maken zij muziek en dat vaak op hoog niveau. Stichting Wim van Doorne Muziekkiosk heeft tot doel deze musici een podium te bieden en doet dat al ruim 20 jaar met veel succes.

Steun ons!
Het programma van de Wim van Doorne Muziekkiosk kan alleen maar tot stand komen dankzij steun van derden. Meer weten over hoe u ons kunt steunen? Klik dan op lees meer.

Genieten van muziek in het park
Bij de mooie kiosk, gelegen in het Stadswandelpark (Eindhoven), kunnen koren, orkesten en andere muziekgroepen in uiteenlopende genres zich presenteren aan het publiek. En de bezoekers kunnen gratis genieten van deze openluchtvoorstellingen.

Extra's
Naast het reguliere programma is de Wim van Doorne Muziekkiosk dé plek bij uitstek voor extra evenementen en speciale concerten. Koningsdag, Jazz op de Kiosk, Xmas Sing-Along en nog veel meer! Houd het programma in gaten voor het laatste nieuws. Muziek maakt niet alleen emoties los, ook het gezamenlijk genieten van muziek draagt bij aan de totale ambiance van een muziekoptreden.

Seizoen
Het seizoen loopt van mei tot eind september, met een zomerstop in de maanden juli en augustus. De meeste voorstellingen zijn op zondagmiddag vanaf 14.00 uur. Ook voor 2017 is er een bijzonder programma samengesteld. Allemaal uit liefde voor muziek!

Facebook en Twitter
Blijf op de hoogte en volg de Wim van Doorne Muziekkiosk ook op Twitter en Facebook!

“Wim van Doorne Muziekkiosk”

Genieten, inspireren, luisteren, gezelligheid, muziek, dans en entertainment onder 1 dak

ANBI gegevens

 

De naam van de instelling:
Stichting Muziekkiosk Wim van Doorne Stadswandelpark Eindhoven.

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
RSN 009271399.


Het post- of bezoekadres van de instelling:
Postbus 2245
5600 CE EINDHOVEN

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:     
De stichting heeft ten doel:

Het exploiteren van de Muziekkiosk in het Stadswandelpark te Eindhoven.

Het bevorderen van culturele activiteiten in de regio Eindhoven in het algemeen en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt niet het maken van winst.


De  hoofdlijnen van het beleidsplan:
Zie onderstaand, punt 1.


De functie van de bestuurders:
De heer H. van Hoof, voorzitter
Mevrouw D.A.J.M. Blankevoort, secretaris
Mevrouw M.H. de Hair, penningmeester


De namen van de bestuurders:      
Zie vorige.


Het beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.


Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie activiteiten in beleidsplan.


Een financiële verantwoording:
De activiteiten van de Stichting worden mogelijk gemaakt door financiële donaties van particulieren, bedrijven en de overheid.
Daarnaast ontvangen wij bijdragen in natura. Het bestuur werkt met een meerjarig sluitende begroting,
waarbij het saldo van inkomende fondsen versus het activiteiten programma in beginsel nihil is.
 Nader inzicht in de jaarrekening, welke ten kantore beschikbaar is, kan op enig specifiek verzoek worden verstrekt.

 

 

1| Beleidsplan:

Het beleid van Stichting Muziekkiosk Wim van Doorne Stadswandelpark Eindhoven is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

Het exploiteren van de Muziekkiosk in het Stadswandelpark te Eindhoven.

Het bevorderen van culturele activiteiten in de regio Eindhoven in het algemeen en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevordelijk kan zijn. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het organiseren van culturele activiteiten zoals ‘Jazz op de Kiosk’, ‘Koningsdag’, Orkest Koninklijke Luchtmacht en  verschillende muzikale activiteiten verspreid over het jaar. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.  De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van (art. 4 van de statuten):

 

-        Exploitatie-inkomsten

-        Subsidies en bijdragen;

-        Schenkingen, erfstellingen en legaten;

-        Andere baten.

 

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 lid 2 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. De administratie van Stichting Muziekkiosk Wim van Doorne Stadswandelpark Eindhoven wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.